Federația Asociațiilor de Proprietari din Sibiu

F.A.P.S. a luat ființă prin Încheierea Civilă nr 20 / 15.01.2003 a Tribunalului Sibiu, în baza O.G. nr. 26/2000 și aprobată de Ministerul Justiției , constituită ca persoană juridică română, non-profit, apolitică, neguvernamentală, formată prin asocierea unor persoane juridice non-profit cu scop și obiect de activitate asociațiile de proprietari, în scopul realizării unui sistem integrat de reprezentare, informare, documentare și colaborare la nivel  local, respectiv național în domeniul proprietății condominiale (forma de proprietate în comun din blocurile de locuințe și nu numai).

F.A.P.S. este prima instituție în domeniu cu drept de reprezentare a asociatiilor de proprietari la nivel local și național prin Încheierea Civilă nr 20 / 15.01.2003 pronunțată de Tribunalul Sibiu, și are poziția 1 în Registrul Federațiilor pe anul 2002 .

Conducerea FAPS:

- Ing.ec. Bereș Ioan - Președinte

Consiliul Director:

- Ing. ec. Bereș Ioan - Președinte
- Grigorescu N.
- Ing. dipl. Zgârcea Radu 
- Maxim Aurel
- Beleiu Marcel

Consilier juridic:

- Atodiresei B Ioana - Andreea